SZR. DUDAŠ

Mali Iđoš 24321

Janoša Hercega 12.

Tel: 024/730-089

Mobilni: 063/8 925 425

E-mail: szr.dudas@gmail.com

Matični broj: 60692971

PIB: 105025498

Tekući račun:  355-0000001103372-40,

Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad